maxima

Slovník cudzích slov

životné pravidlo, zásada; stručná, vtipná, prozaická úvaha
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/maxima

Časté chyby


bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

makrofyzika akÄ ný stohovatelný pštros obsoletn茅 ustanovenie medialny home care grácie dupka chňavo remitent