maximalizácia

Slovník cudzích slov

smerovanie k najvyšším cieľom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) maximalizácia
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) maximalizácie
3. D:Datív (komu? čomu?) maximalizácii
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) maximalizáciu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) maximalizácii
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) maximalizáciou
Plurál (mn. č.)
maximalizácie
maximalizáci
maximalizáciiam
maximalizácie
maximalizáciiach
maximalizáciami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

potrhanie, roztrhnutie mäkkých tkanív

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dražé labradorit haptický quantus falos rekognícia audit konzorcium roentgenotherapia luzer deponia