meatotomia

Slovník cudzích slov

meatotómia, chirurgické rozšírenie priechodu, zvlášť močovej trubice
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


v matematickej analýze vyjadruje približný priebeh funkcie; nekonečne malý nárast premennej veličiny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

emissarium meléna hortológia solus bullosus gur synorchismus dominant mendelka oblivio hopstafler