medius

Slovník cudzích slov

stredný, prostredný
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/medius

Časté chyby


druh článkonožca s jedovatým bodacím ústrojom na konci tela

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

konsolidované salto mortale alergiológ pachyleptomeningitis licencia halitosis kábel laryngotracheoscopia subabdominalis peptidum kum