mena

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mena

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mena
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) meny
3. D:Datív (komu? čomu?) mene
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) menu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mene
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) menou
Plurál (mn. č.)
meny
men
menám
meny
menách
menami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

súvisiaci so spektrom; slovo, ktorého pripojenie ku svetelnej veličine označuje, že ide o monofrekvenčné žiarenie a veličina je funkciou frekvencie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

polin travér spermata chrématón súdruh slubotechna zablentovať roler-skate risovať reflektovať cunami, tsunami kompulzivita