mena

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mena

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mena
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) meny
3. D:Datív (komu? čomu?) mene
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) menu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mene
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) menou
Plurál (mn. č.)
meny
men
menám
meny
menách
menami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nasýtenie, napr. roztoku; ukojenie, uspokojenie potreby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vivat subcapsularis larmojantny eppur si muove mrož kalamita opak slova sebec dependentná siveszen dermatologikum dunil