meningoarteriitis

Slovník cudzích slov

meningoarteriitída, zápal meningeálnych tepien
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vo vývoji rastlín obdobie prevahy krytosemenných rastlín, od hornej kriedy dodnes

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

homosexuál eupnouická artistika arthropathia hipodron kaulom emotionalis loxodróma procalus deaktivacia lingvála