menuet

Slovník cudzích slov

tanec v miernom tempe a v trojštvrťovom takte
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/menuet

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) menuet
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) menueta
3. D:Datív (komu? čomu?) menuetu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) menuet
5. L:Lokál (o kom? o čom?) menuete
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) menuetom
Plurál (mn. č.)
menuety
menuetov
menuetom
menuety
menuetoch
menuetmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

arzán urostáza necrotomia paranoja barnumsk subklinický extrasenzorick媒 enter at贸mium ad astra auris