merenchým

Slovník cudzích slov

druh rastlinného pletiva s veľkými medzibunkovými priestormi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


rukopis písaný na pergamene na mieste zoškriabaného pôvodného textu; zlyhanie pamäte po nadmernej konzumácii alkoholu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

komunitný gracilná ortográdne patizón relativizovaný zákonodárnosť efúzia birokracia lakros amblok comparans