merenchým

Slovník cudzích slov

druh rastlinného pletiva s veľkými medzibunkovými priestormi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


druh liečiva; veronálové narkotikum

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cedovaÃ…Â¥ enkapsulácia fasciola allegretto koeficient averz脙茠脗颅vny sternebra scrotoplastica supramarginalis reduplicatio barba