metajazyk

Slovník cudzích slov

vo výpočtovej technike jazyk používaný na opísanie iného jazyka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) metajazyk
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) metajazyka
3. D:Datív (komu? čomu?) metajazyku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) metajazyk
5. L:Lokál (o kom? o čom?) metajazyke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) metajazykom
Plurál (mn. č.)
metajazyky
metajazykov
metajazykom
metajazyky
metajazykoch
metajazykmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vstreknutie, vstrekovanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dilatovana protagonista cataplasma diencephalosis syntopický acht manifik palladium cysticus skate zmurkat