metal

Slovník cudzích slov

hovorový výraz pre vyznamenie, medailu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

kov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/metal

Časté chyby


Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) metal
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) metala
3. D:Datív (komu? čomu?) metalu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) metal
5. L:Lokál (o kom? o čom?) metali
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) metalom
Plurál (mn. č.)
metale
metalov
metalom
metale
metaloch
metalmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zvyšková hovädzia alebo bravčová koža s vytlačenou lícovou kresbou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

descendent kix rektosigma occipitocervicalis nodulácia refill pulmohepaticus stationarius anhormonia izoechogenny uzol submicia