metalický

Slovník cudzích slov

kovový
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

metalycký,

Gramatické kategórie

Prídavné meno, vzor pekný
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

do začiatku 18. storočia člen najvyššej ruskej pozemkovej šľachty

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

forenzný tabella, tabuletta, tabletta, anozognózia zánÄ›t submisívnosť koncipácia onychophyma entomofauna perfringens apatrida amniocent茅za