metráž

Slovník cudzích slov

dĺžka uvádzaná v metroch
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/metráž

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) metráž
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) metráže
3. D:Datív (komu? čomu?) metráži
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) metráž
5. L:Lokál (o kom? o čom?) metráži
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) metrážou
Plurál (mn. č.)
metráže
metráží
metrážiam
metráže
metrážiach
metrážami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

opravovňa automobilov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

precedenstvo sylaby svámà rhinalgia myotonometrum deklamácia analógová sieť štandardizovaný metrofil kovenant irituješ