metrohydrorrhoea

Slovník cudzích slov

metrohydrorea, vodnatý výtok z maternice
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


časť hry v tenise a niektorých iných loptových hrách; sada, súprava, stavebnica, kit

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

fyzimonia editorial retribut铆vny arché metrofil hypertrichosis sexsepil dozimetria ad hominem oktrojovať convallaria