metrorthosis

Slovník cudzích slov

metrortóza, úprava polohy maternice
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


liek rastlinného pôvodu povzbudzujúci činnosť srdca

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

verchuÅ¡ka nekapitovaná pacientka encephalomyelopathia gourmet tím semel interpolácia pizzicato majuskula azylant akviracia