microtubulus

Slovník cudzích slov

mikrotubulus, submikroskopický válcovitý útvar v cytoplazme buniek
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


nepretržite, bez zastávky, bez prerušenia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

reštančný prolactinoma odontóm gymghána akčný rádius respektívne distingvovaný corpuscularis cól cykliť permisívne