mikroorganizmus

Slovník cudzích slov

jednobunkový rastlinný alebo živočíšny organizmus viditeľný len mikroskopom, najčastejšie jednobunkový
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mikroorganizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) mikroorganizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) mikroorganizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mikroorganizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mikroorganizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) mikroorganizmusom
Plurál (mn. č.)
mikroorganizmusy
mikroorganizmusov
mikroorganizmusom
mikroorganizmusy
mikroorganizmusoch
mikroorganizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových dôvodov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

apelat spermolithos fundamentalny cholecysta kssj gioconda fetoskopia bukake cínovanie pookreje am blok