militarizmus

Slovník cudzích slov

podriadenie štátneho a verejného života armáde a jej záujmom ako súčasť prípravy na vojnu; vojenský duch ovládajúci verejný život
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) militarizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) militarizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) militarizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) militarizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) militarizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) militarizmusom
Plurál (mn. č.)
militarizmusy
militarizmusov
militarizmusom
militarizmusy
militarizmusoch
militarizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

postranný vozík motocykla

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pier hist(i)ometria amarylka fisura erudovan kontajnment kolorit montanus ulceromembranosus p.r sforzato