militarizmus

Slovník cudzích slov

podriadenie štátneho a verejného života armáde a jej záujmom ako súčasť prípravy na vojnu; vojenský duch ovládajúci verejný život
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) militarizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) militarizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) militarizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) militarizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) militarizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) militarizmusom
Plurál (mn. č.)
militarizmusy
militarizmusov
militarizmusom
militarizmusy
militarizmusoch
militarizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nezhubný nádor z tukového tkaniva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

exibionista bengoro dalmatínec transverzála akrochordit korpor euglycaemia filiálka chaumes monokultúra tórium