minaret

Slovník cudzích slov

štíhla veža pri islamskej modlitebni
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/minaret

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) minaret
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) minareta
3. D:Datív (komu? čomu?) minaretu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) minaret
5. L:Lokál (o kom? o čom?) minarete
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) minaretom
Plurál (mn. č.)
minarety
minaretov
minaretom
minarety
minaretoch
minaretmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh pikantnej majonézovej omáčky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

variola oftalmodynamometer hygrophobia kolekcia homo habilis paralyzér arthrotomia kooperant prekerka domestifikovaný bumerang