mineralóg

Slovník cudzích slov

odborník v mineralógii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) mineralóg
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) mineralóga
3. D:Datív (komu? čomu?) mineralógovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) mineralóga
5. L:Lokál (o kom? o čom?) mineralógovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) mineralógom
Plurál (mn. č.)
mineralógi
mineralógov
mineralógom
mineralógov
mineralógoch
mineralógmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vlastne, správne

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ad revidendum zolvica infestácia koncilier eskapizmus excelentne conformis kan谩l diskrecionarny anemofóbia prostoreká