mizogenia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


rozhodovacia činnosť súdov, súhrn zásadných súdnych rozhodnutí

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

subchronicus lute铆n dos edukova钮 pachan aditívny sphincterismus nystagmographia femur subchronicus sigmoides