modem

Slovník cudzích slov

menič dátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/modem

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) modem
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) modema
3. D:Datív (komu? čomu?) modemu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) modem
5. L:Lokál (o kom? o čom?) modeme
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) modemom
Plurál (mn. č.)
modemy
modemov
modemom
modemy
modemoch
modemmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

bylinožravosť, schopnosť prijímať rastlinnú potravu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

stigmácia gemelologia vitaminózny thelarche spongiosis speculum hydrargyria genetická informácia enterovirosis dubiozne zásoby rigvéda