moderna

Slovník cudzích slov

súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európskeho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/moderna

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) moderna
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) moderny
3. D:Datív (komu? čomu?) moderne
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) modernu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) moderne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) modernou
Plurál (mn. č.)
moderny
modern
modernám
moderny
modernách
modernami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

svámà rhinalgia myotonometrum deklamácia analógová sieť štandardizovaný metrofil kovenant irituješ siksa