monitor

Slovník cudzích slov

druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie kmitočtu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

monitor, špeciálny prístroj na sledovanie životne dôležitých funkcií (napr. srdcovú akciu)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/monitor

Časté chyby

monytor,

Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) monitor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) monitora
3. D:Datív (komu? čomu?) monitoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) monitor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) monitore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) monitorom
Plurál (mn. č.)
monitory
monitorov
monitorom
monitory
monitoroch
monitormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

v matematike: dosadzovať čísla

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

precedenstvo sylaby svámà rhinalgia myotonometrum deklamácia analógová sieť štandardizovaný metrofil kovenant irituješ