monitor

Slovník cudzích slov

druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie kmitočtu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

monitor, špeciálny prístroj na sledovanie životne dôležitých funkcií (napr. srdcovú akciu)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/monitor

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) monitor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) monitora
3. D:Datív (komu? čomu?) monitoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) monitor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) monitore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) monitorom
Plurál (mn. č.)
monitory
monitorov
monitorom
monitory
monitoroch
monitormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

poľudšťovanie primátov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

crystallisatio gamaglobulín tumba daemonomania descendent kix rektosigma occipitocervicalis nodulácia refill pulmohepaticus