motorizmus

Slovník cudzích slov

súhrnné označenie všetkých javov a opatrení súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) motorizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) motorizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) motorizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) motorizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) motorizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) motorizmusom
Plurál (mn. č.)
motorizmusy
motorizmusov
motorizmusom
motorizmusy
motorizmusoch
motorizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

žijúca matka, matka živiteľka; označenie univerzity v stredoveku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pitiatik hepatorrhexis articularis cacosmia detritový algebra parodontium stokovať hirsutizmus denervatio pasportizovaný