motorizmus

Slovník cudzích slov

súhrnné označenie všetkých javov a opatrení súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) motorizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) motorizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) motorizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) motorizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) motorizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) motorizmusom
Plurál (mn. č.)
motorizmusy
motorizmusov
motorizmusom
motorizmusy
motorizmusoch
motorizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh nezhubného nádoru

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

svetácky velkosvetsky redintegratio deklarovť civilizmus oÅ¡kieraÅ¥ prekogn web unitarista pachyotia bobu kontingenčný