mrož

Slovník cudzích slov

mohutný morský cicavec s veľkými klami a typickými fúzami
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mrož

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, zvieracie
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

robiť ústupky, ustupovať; dovoliť, súhlasiť, pripustiť

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

korešpondencia misál clitorectomia, clitoridectomia prima globulus polytechnika notifikacia teritoriálny ultramicroscopicus pupillostatometron hydr(o)omphalus