mucinum

Slovník cudzích slov

mucín, sliz, slizovina, hlienovitá priehľadná látka patriaca ku glykoproteínom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/mucinum

Časté chyby


stará ručná streľná zbraň s krátkou hlavňou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

in contumatiam moderna bretón imitancia paronychosis etiológia eurázia maximalizácia empíria herpes jab