multilateralizmus

Slovník cudzích slov

Časté chyby


jedovatá biela zlúčenina, oxid arzenitý

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sulf(o)-, sulph(o)- factum industrializácia pectinatus ureterogramma dezaktualizácia scatula dekongescia inkluzívny rast tachypnoe oligochólia