nacionalizmus

Slovník cudzích slov

prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) nacionalizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) nacionalizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) nacionalizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) nacionalizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) nacionalizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) nacionalizmusom
Plurál (mn. č.)
nacionalizmusy
nacionalizmusov
nacionalizmusom
nacionalizmusy
nacionalizmusoch
nacionalizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vizionar sinistrokonvexna skolioza korpulencia nomád luminosus kália blephar(o)adenitis microtrauma hypertriglyceridaemia militarizmus unkovertebrálny