nafír

Slovník cudzích slov

perzsko-arabský dychový nástroj, druh trubky
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/nafír

Časté chyby


koniec srdcového sťahu, keď sa srdce plní krvou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

supstilna postava réaumurova stupnica eleoma cigareta bizonálny patchwork neoplasticizmus kaliko 拧tandarne pentaéder esperanto