nafta

Slovník cudzích slov

kvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka; frakcia získaná destiláciou ropy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/nafta

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) nafta
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) nafty
3. D:Datív (komu? čomu?) nafte
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) naftu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) nafte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) naftou
Plurál (mn. č.)
nafty
naft
naftám
nafty
naftách
naftami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

v medicíne: tyčinkovitý, tyčinkový

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

brontophobia koronárny aviditas neutrál enteropexis interferencia polypoides ereutofóbia vajatavý antioxidant otologia