nafta

Slovník cudzích slov

kvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka; frakcia získaná destiláciou ropy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/nafta

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) nafta
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) nafty
3. D:Datív (komu? čomu?) nafte
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) naftu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) nafte
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) naftou
Plurál (mn. č.)
nafty
naft
naftám
nafty
naftách
naftami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

chrbtová struna

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

artistick谩 fakulta paranoidny eutýmna ambrit inovatívny vestibulológia d啪entry demitus novinè°©rska ka膷ica medik walkman