naftalín

Slovník cudzích slov

technický naftalén; prostriedok proti moľom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) naftalín
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) naftalína
3. D:Datív (komu? čomu?) naftalínu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) naftalín
5. L:Lokál (o kom? o čom?) naftalíne
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) naftalínom
Plurál (mn. č.)
naftalíny
naftalínov
naftalínom
naftalíny
naftalínoch
naftalínmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

heslo, poznávacie znamenie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bober wavellit komponentný externalizácia lucidná vo vz58 je pravda...vo rep ortoptik aseptický bazírovať narkotizácia