natio

Slovník cudzích slov

narodenie, pôrod
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/natio

Časté chyby

natyo,

pokles, zmenšovanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

minister transductio chelát geokoróna thoracoscopia kompaktnosť richtár morphogeneticus deinvest铆cie čilhavý muf