negovať

Slovník cudzích slov

popierať, odmietať; pôsobiť v zápornom zmysle
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/negovať

Časté chyby


Gramatické kategórie

Sloveso, časovací vzor pracovať
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

minimálna intenzita elektrického prúdu nevyhnutná na vyvolanie činnosti nervu alebo tkaniva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tonizujúci dolce far niente akorde leiomyomatosis metameros beebop hyperaesthesia splenocele subik relaxatio atrahovanie