normatívnosť

Slovník cudzích slov

Časté chyby


prístup ku skutočnosti v ich dejinnej premenlivosti, rešpektovanie dejinnej situácie; kultúrne hnutie nadväzujúce na javy minulosti a obnovujúce ich; vedomý návrat k starším umeleckým slohom; slovo označujúce zaniknuté skutočnosti, archaizmus; historka, krátky príbeh; vymyslený príbeh

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

luxatio musaka mať konekcie repetit铆vny myorrhexis krédo sociokomunikaÄ ný interesantn脙漏 divulsio paars forenzný