obchod

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/obchod

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) obchod
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) obchoda
3. D:Datív (komu? čomu?) obchodu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) obchod
5. L:Lokál (o kom? o čom?) obchode
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) obchodom
Plurál (mn. č.)
obchody
obchodov
obchodom
obchody
obchodoch
obchodmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

ruda medi, nerastný oxid medi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

koketný benevolentný insolvencia cystitída bussi radikulopathia polytechnika konšel intranzitívny šosáctví kontempl