obnubilácia

Slovník cudzích slov

strata vedomia, bezvedomie; dočasná strata pamäti
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


spolupracovník, príslušník rovnakého povolania

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

praecox prostaticus zapýril regresný nárok pontifex homologizovat definitio hypost谩za psychopéd elux uvarovit