obverzia

Slovník cudzích slov

nie vždy platný úsudok alebo záver
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/obverzia

Časté chyby


siedmy pád skloňovania

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

erga omnes indiferentizmus hyperglobulinaemia trichologia hak paternálny heliotropizmus koakvizícia metaplasma kozmopolitan ogam