odaliska

Slovník cudzích slov

otrokyňa (často biela) v tureckom háreme slúžiaca sultánovým manželkám
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/odaliska

Časté chyby


busta prechádzajúca do hranolového sokla, dekoratívny nosný architektonický článok, herma

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ufrkla serpens sideropénia rad madidácia rugitus bet ask parapapillaris judikát subsidiárny