odaliska

Slovník cudzích slov

otrokyňa (často biela) v tureckom háreme slúžiaca sultánovým manželkám
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/odaliska

Časté chyby


náboj s trhavou náložou, kovová nádoba na stlačené plyny; oválna sopečná vyvrenina; šokujúca správa; prudko vykopnutá alebo hodená lopta

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

atonalita neurofibróm venerológia infúzia arthroosteitis travestia suppressio signatúra asanácia verdúra defenestrácia