odaliska

Slovník cudzích slov

otrokyňa (často biela) v tureckom háreme slúžiaca sultánovým manželkám
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/odaliska

Časté chyby


človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

peritas cardiolysis salicín gastroadenitis supraklavikula parémia bezprizórny venografia apelat spermolithos fundamentalny