odium

Slovník cudzích slov

nenávisť, opovrhnutie, hana
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

odpor, nenávisť
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/odium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) odiuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) odiua
3. D:Datív (komu? čomu?) odiuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) odiuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) odiue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) odiuom
Plurál (mn. č.)
odiuá
odiu
odiuám
odiuá
odiuách
odiuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

doska, výplň, výplňkový dekoratívny obraz, panel; rovné sedlo krasojazdcov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

numerál fermež sporocysta flašinet autocrinus aurora myeloplegia endokard contusio dorsi animal agent