odynouria

Slovník cudzích slov

odynoúria, bolesť pri močení
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera; základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

spkuliformna lezia krucialny mara osteoides kofóza mjut skvamozna projektívna geometria assuta judiciálny neskrotn谩