omisia

Slovník cudzích slov

opomenutie, vynechanie; trestný čin z opomenutia či zanedbania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/omisia

Časté chyby


zariadenie umožňujúce pozorovať vesmírne telesá pomocou rádiových vĺn

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

normalizácia uvula axonopati dorzo sermo preafektovaná galvanotypia cylindroma gloso enema disperzia svetla