omisia

Slovník cudzích slov

opomenutie, vynechanie; trestný čin z opomenutia či zanedbania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/omisia

Časté chyby


opekaný chlebíček, hrianka; prípitok

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

sebarealizácia petechia promptne bohéma multiprogramovanie st茅la inundácia čubrica parametritis tardo inštinkt