omni jure

Slovník cudzích slov

plným právom
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


sviatosť obohatenia darmi Ducha svätého, ktoré možno prijať iba raz za život, slávnostné prijímanie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

bigotny kolaps tendencny troposféra trichofóbia dištinkcia autogén polyadenomatosis nekoresponduje ortieľ ergofóbia