opacifikacia

Slovník cudzích slov

Časté chyby


huba spôsobujúca bielu hnilobu dreva

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

foot endovasculitis tranže tonkin typhomania pastorále fasirka subst铆lna deve脜楼 virgo kardiálny