opresívny

Slovník cudzích slov

Časté chyby


stály trh cenných papierov a niektorých druhov tovaru, napr. Obilia; vačok medzi kosťou a svalom vyplnený tekutinou; schránka na prenášanie hostie

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

myectomia malpraxis izoosmia kiokena klinick谩 psychol贸gia eubacterium jakuzza anomický tarsalgia chustečka konicpovať