optika

Slovník cudzích slov

časť fyziky zaoberajúca sa svetlom, jeho prejavmi a vlastnosťami aj príslušnými prístrojmi; časť optického prístroja, ktorá prepúšťa a formuje svetlo
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/optika

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) optika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) optiky
3. D:Datív (komu? čomu?) optike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) optiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) optike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) optikou
Plurál (mn. č.)
optiky
optik
optikám
optiky
optikách
optikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

malatický xenokracia colopexia toponeurè´¸za pericytus antiklinála radioiodum lignos gioiozo expektačný opulentný