ostatok

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ostatok

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) ostatok
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) ostatoka
3. D:Datív (komu? čomu?) ostatoku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) ostatok
5. L:Lokál (o kom? o čom?) ostatoke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) ostatokom
Plurál (mn. č.)
ostatoky
ostatokov
ostatokom
ostatoky
ostatokoch
ostatokmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

uhličitan vápenatý, nerast vápenec

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

versus, verzus nekore脜隆ponduje laudatio entomopatogénné ganiť raviak erudovanosť bóra emu transmutácia novic