ostatokoch

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zámožné mešťanstvo

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

dryáda hieromantia kvaterni脙茠脗鲁n panter oolemma deskriptívny discographia meato(r)rhaphia mastoiditis rigorozny horny uvrať