osteoperiostitída

Slovník cudzích slov

zápal kostí a okostice
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

perseverácia otrlý naivný hotel indisponován relokovan媒 vyšisované nekompatibilnosť 脜藛u脜藛u vyselektovat anakrym