ovariosalpingectomia

Slovník cudzích slov

ovariosalpingektómia, chirurgické vybratie vaječníka a vajcovodu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


zárobkovo činný človek; človek ktorý športuje alebo vykonáva inú činnosť za peniaze, ako svoje povolanie; špičkový odborník vo svojej profesii

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chylova partigo besceler fou pax sclerosis nátok fingovať tranže paternalita veľký epimorfizmus