ovolemma

Slovník cudzích slov

ovoléma, bunková blana vajíčka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/ovolemma

Časté chyby


prirodzená alebo umelá plynatosť pľúc prevedená na vyradenie pľúc pri liečbe tuberkulózy

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

embasovan bazmeg fetiš uniocularis cardia flyÅ¡ cum clausula filtratio koliduje uricus malassimilatio